Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

τι μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του;
Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;.» (Μαρκ. 8, 34-38)

Και σε μετάφραση:. Γιατί, σε τι θα ωφελήσει έναν άνθρωπο, αν κερδίσει όλο τον κόσμο, και χάσει την ψυχή του; Ή τι μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του;

Ηλίας Χαιντουτής 24 Ιαν 2013

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου