Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!


ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΔΥΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΎΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΙΣΤΗ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ  ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΞΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΘΟΥΜΕ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΚΑΙ  ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΝΗ ΤΟΥ ΥΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ ΘΕΟΙ.

ΑΠΕΙΡΟ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΜΕ ΧΑΡΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΥΙΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!http://ic-xc-nk.blogspot.gr/

ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!


Ισως φέτος ἡ πατρίδα μας ζήσει ἀληθινὰ Χριστούγεννα...
Χρόνια τώρα, δεκαετίες, οἱ Νεοέλληνες περνούσαμε Χριστούγεννα ποὺ καμιὰ σχέση δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἔχουν μὲ τὴ Γέννα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν τακτικὴ τοῦ δυτικοῦ κόσμου, δεμένοι στὸ ἅρμα τῆς ὑλιστικῆς νοοτροπίας καὶ τοῦ ἀκατάσχετου εὐδαιμονισμοῦ, εἴχαμε καταστήσει τὴ μητρόπολη αὐτὴ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἀφορμὴ ἀποθεώσεως τῆς ὕλης, τοῦ κοσμικοῦ καὶ σαρκικοῦ φρονήματος. «Καλὰ Χριστούγεννα» λέγαμε, καὶ στὴ συνείδησή μας τὸ «καλὰ» εἶχε συνδεθεῖ μὲ τὰ φῶτα, τὰ δῶρα, τὰ κεράσματα, τὰ χριστουγεννιάτικα δέντρα, κι ἀκόμα μὲ τὰ ρεβεγιόν, τὰ πάρτι, τὰ σαλόνια, δηλαδὴ ὅλη τὴν ὑλοφροσύνη, τὴν κενοδοξία, τὴν ἐπιδειξιομανία, τὴ σαρκικότητα.
Τί σχέση ὅμως μποροῦν νὰ ἔχουν αὐτὰ μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ; Γιορτάζουμε τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ πῶς ὁ Χριστός, ὁ ἕνας τῆς Τριάδος, ὁ παντοκράτωρ Θεός, γεννήθηκε ἐπάνω στὴ γῆ; Μήπως μέσα σὲ ἀνάκτορα, σὲ πορφυρόστρωτες κλίνες, σὲ βασιλικὲς κάμαρες; Ἂς ἀφήσουμε τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὴ χρυσὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ μᾶς εἰσαγάγει στὸν περιβάλλοντα χῶρο, στὰ πρόσωπα καὶ τὶς συνθῆκες τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως:

«Τί δὲ εἴπω, ἢ τί λαλήσω; Τέκτονα καὶ φάτνην ὁρῶ, καὶ βρέφος, καὶ σπάργανα, λοχὸν παρθένου τῶν χρειῶν ἔρημον, ὅλα πτωχείας ἐχόμενα, ὅλα πενίας γέμοντα». Ἕναν ξυλουργὸ βλέπω, καὶ μιὰ φάτνη γιὰ τὰ ζῶα, βρέφος καὶ σπάργανα, λεχώνα παρθένο χωρὶς νὰ ἔχει οὔτε τὰ ἀναγκαῖα· ὅλα γεμάτα ἀπὸ φτώχεια, ὅλα γεμάτα ἀπὸ ἀνέχεια. Καὶ συνεχίζει ὁ ἱερὸς Πατήρ: «Εἶδες πλοῦτον ἐν πενίᾳ πολλῇ; πῶς πλούσιος ὢν δι’ ἡμᾶς ἐπτώχευσε; πῶς οὔτε κλίνην, οὔτε στρωμνὴν εἶχεν, ἀλλ’ ἐπὶ ξηρᾶς ἔρριπτο φάτνης;». Εἶδες πλοῦτο μέσα σὲ μεγάλη φτώχεια; πῶς, ἐνῶ ἦταν πλούσιος, ἔγινε γιὰ μᾶς φτωχός; Πῶς οὔτε κρεβάτι, οὔτε στρῶμα εἶχε, ἀλλὰ μέσα σὲ μιὰ ξερὴ φάτνη ἦταν τοποθετημένος; (ΕΠΕ 35, 484).
Ἔτσι τὸ θέλησε ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς νὰ ἔρθει στὴ γῆ μας, νὰ γίνει ὅμοιος μὲ μᾶς καὶ νὰ μᾶς ἀναστραφεῖ: μὲ τὴ φτώχεια. Μιὰ φτώχεια ὅμως ποὺ κρύβει μέσα της ἀναφαίρετο πλοῦτο. Μυστήριο αὐτό, τὸ ὁποῖο ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος ἐκθέτει σὲ δύο γραμμὲς στὴν Ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Κορινθίους:
Γνωρίζετε, τοὺς λέει, τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν εὐεργεσία ποὺ σᾶς ἔκανε, «ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (Β΄ Κορ. η΄ 9). Ἔγινε φτωχὸς γιὰ σᾶς, γιὰ μᾶς, γιὰ ὅλους μας, ἐνῶ ἦταν πλούσιος λόγῳ τοῦ ἀπείρου μεγαλείου τῆς θεότητός Του. Καὶ φόρεσε λοιπὸν τὴ φτωχὴ ἀνθρώπινη φύση ὁ Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνετε ἐσεῖς, νὰ γίνουμε ὅλοι ἐμεῖς, πλούσιοι, θεοὶ κατὰ χάριν, μὲ τὴν πτωχεία Ἐκείνου.
Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ ἐσχάτη πτωχεία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ: τὸ ὅτι «ἐκένωσε» τὸν ἑαυτό Του, τὸ ἀπερινόητο θεϊκό Του μεγαλεῖο, καὶ «ἔλαβε δούλου (=ἀνθρώπου) μορφήν» (Φιλιπ. β΄ 7).
Καὶ ὄχι μόνο στὴ θεία Του Γέννηση ἐπέλεξε τὴν ἐσχάτη πενία, καθὼς ἀνακλίθηκε ὁ Δεσπότης τοῦ παντὸς μέσα σὲ σταῦλο καὶ φάτνη ἀλόγων ζώων, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴν ἐπὶ γῆς βιοτή Του, κατὰ τὴν ὁποία οὔτε προσκέφαλο ὡς περιουσία Του δὲν διέθετε.
Ἀκριβῶς ὅμως μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ φτώχεια μᾶς χορήγησε τὸν πλοῦτο τῆς θεότητός Του. Γιατὶ πῶς ἀλλιῶς ἐμεῖς θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε «κοινωνοὶ θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. α΄ 4) καὶ δόξης, ἂν Αὐτὸς δὲν συνέστελλε τὸ θεϊκό Του μεγαλεῖο, δὲν σμίκρυνε τὸν ἑαυτό Του ὥστε νὰ γίνει σὰν κι ἐμᾶς, προκειμένου νὰ μᾶς ἑνώσει μαζί Του;
Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μυστήριο τοῦ πλουτισμοῦ μας μέσα ἀπὸ τὴν πτωχεία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔγινε μιὰ μόνο φορά. Ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορὰ ποὺ κι ἐμεῖς μιμούμαστε τὴν πολιτεία Του αὐτὴ ποὺ ἦρθε νὰ μᾶς διδάξει. Ὅταν δηλαδὴ κι ἐμεῖς πτωχεύουμε κατὰ Θεόν, κατὰ τὸ ἅγιο θέλημά Του, τότε πλουτίζουμε ἀναφαίρετο πλοῦτο. Πτωχεύουμε ἐνδεχομέ νως στὰ ὑλικά μας ἀγαθά, τὰ μοιράζουμε στοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, πλουτίζουμε ὅμως μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὄχι μόνον αὐτὰ ἀναπληρώνει ὥστε νὰ μὴ μᾶς λείπει τίποτε, ἀλλὰ καὶ μὲ πνευματικὰ χαρίσματα μᾶς πλημμυρίζει: μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, τὴ χαρὰ τῆς μεταδοτικότητος, τὴ φιλαλληλία, τὴν καταδεκτικότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ταπεινοφροσύνη, τὴν πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν πανάγαθο Κύριο γιὰ τὰ πάντα στὴ ζωή μας. Καὶ ἡ ἐλπίδα αὐτὴ δὲν προδίδει ποτὲ αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει, γιατὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χύνεται σὰν κρουνὸς μέσα στὴν καρδιά του καὶ τὴν κατακλύζει μὲ ὅλες τὶς χάριτες καὶ τὰ ἐλέη Του (βλ. Ρωμ. ε΄ 5).
Νά γιατί ἴσως φέτος ἡ πατρίδα μας θὰ ζήσει ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Γιατὶ οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες τῆς ὑλικῆς φτώχειας ὑπάρχουν ὅπως καὶ τότε, στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Μένει νὰ πληρωθοῦν καὶ οἱ ἐσωτερικὲς συνθῆκες στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας, μὲ τὴν ὁλοκάρδια ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς πλουτοποιοῦ πτωχείας τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ.
“Ο ΣΩΤΗΡ”,15/12/2012

Ἡ σαρκωμένη Ἐλπίδα μας!


Σήμερα, κατά τήν εὐλογημένη αὐτήν ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καλούμεθα ὅλοι νά ἐνσκήψουμε καί νά παρατηρήσουμε τό μέγα μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ! Καί μόνον ἡ ἐλάχιστη, νοητική ἐξέτασις αὐτοῦ τοῦ γεγονότος προκαλεῖ ἴλιγγο καί στόν πλέον ὀξυδερκῆ ἤ φιλοσοφικό νοῦν. Ὅμως, ἐάν ἀκολουθήσουμε τίς διηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν ἡ ὑψηλοφροσύνη τῆς νοήσεως παραμερίζεται καί ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου βρίσκει ἀνάπαυσιν καί ἠρεμίαν.
Βλέπουμε ποιά ἐπέλεξε ὁ Θεός γιά μητέρα Του, τήν ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ! Ποιόν τρόπο καί ποιά ἄνεση γι’ αὐτήν τήν μοναδικήν καί ὕψιστην στιγμήν, τήν συντροφιά τῆς ἐρημίας καί τῆς ἀλόγου κτίσεως! Ποίους ὡς πρώτους προσκεκλημένους, τούς ἁπλοϊκούς ποιμένες! Καί τοῦτο τό ἀπαράμιλλον ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης εἶναι μόνον ἡ ἀρχή.
Στέκουμε ἐνεοί καί θαυμάζουμε. Μᾶλλον ὄχι τόσο γιά τό μυστήριον τῆς ἐναθρωπήσεως, ἀφοῦ εἴμαστε τόσο φτωχοί καί πεπερασμένοι πού εἶναι ἀδύνατον νά πλησιάσουμε ἔστω καί ἀκροθιγῶς τό θαῦμα τοῦτο δίχως νά καταφλεχθοῦμε, ἀλλά πρωτίστως θαυμάζουμε- καί αὐτό καλούμεθα νά μελετήσουμε καί νά μιμηθοῦμε- τό ἀπέραντο ὕψος τῆς ταπεινώσεως καί τό ἄπειρον καί χαῶδες πλάτος τῆς ἀγάπης!
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι κατά τήν παροῦσαν ἱστορικήν φάσιν εἶναι πονεμένοι, καταφρονεμένοι, χτυπημένοι μέ ποικίλους τρόπους ἀπό τήν ἀδικία τῆς ζωῆς. Ἡ ἀπελπισία...κυριαρχεῖ- καί ὄχι ἀδικαιολόγητα- στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων. Ὡς ἀπάντησιν καί ὡς ἀντιστάθμισμα σ’ αὐτήν τήν κατάστασιν διαλαλοῦμεν καί βροντοφωνάζουμε: Ἡ Ἐλπίδα ζεῖ! Ἡ Ἐλπίδα ἔλαβε σάρκα καί ὀστά καί ἔγινε ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς, γιά τόν καθένα ξεχωριστῶς καί προσωπικῶς!

Ἄς μήν παραμένουμε, ἀδελφοί μου, πλέον σφιχταγκαλιασμένοι μέ τήν ἀπελπισία μας. Ἄς ἀνοίξουμε τίς πύλες τῆς καρδίας μας στόν νεογέννητον Χριστόν μας ὥστε νά μᾶς γεμίσει Φῶς καί Ἐλπίδα ἀληθινή καί ἀκαταίσχυντη!

Μέ θερμότατες ἑόρτιες εὐχές καί
πολλήν ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντος Θεοῦ,
ὁ Καθηγούμενος του Ἱ. Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος
Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Χώρισαν την Βηθλεέμ στα δυο …δημιούργησαν τείχος με τους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς.«Πνιγμένοι» οι αραβορθόδοξοι από τους εβραϊκούς οικισμούς.
Το τοπίο ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και τη Βηθλεέμ διατηρεί κάτι το βιβλικό, όμως η περιοχή αυτή - που φιλοξενεί τους περισσότερους χριστιανούς Παλαιστίνιους - σύντομα θα καλυφθεί από μπετόν: την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για να χτιστούν περισσότερα από 2.600 σπίτια στο Γκιβάτ Χαμάτος, τον πρώτο νέο εβραϊκό οικισμό που χτίζεται από το 1997.
Μετά την πρόσφατη διπλωματική νίκη των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ, στον οποίο έγινε δεκτό το κράτος τους με καθεστώς παρατηρητή, η κυβέρνηση του Βενιαμίν Νετανιάχουανακοίνωσε την ανέγερση οικισμών. 
Η κίνηση αυτή, που οφείλεται σε προεκλογικούς, μεταξύ άλλων, λόγους καθώς οι Ισραηλινοί θα πάνε στις κάλπες στα τέλη Ιανουαρίου, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση ακόμη και της Ουάσινγκτον.
 Ο νέος εβραϊκός οικισμός Γκιβάτ Χαμάτος θα χτιστεί ανάμεσα σε δύο ήδη υπάρχοντες: τον Γκίλο, που φιλοξενεί 40.000 άτομα στην κορυφή ενός λόφου, και τον Χαρ Χόμα, που φιλοξενεί 20.000 σε έναν άλλο λόφο στα ανατολικά ενώ υπάρχουν σχέδια για την επέκτασή του. Αμφότεροι είναι χτισμένοι κυρίως σε γη της Βηθλεέμ που ανήκει στους Παλαιστίνιους.
Σύμφωνα με τον «Guardian», ο Γκιβάτ Χαμάτος θα αποτελέσει ένα στρατηγικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δυο υπάρχοντες οικισμούς παρεμποδίζοντας ακόμη περισσότερο την ελεύθερη μετακίνηση των Παλαιστίνιων ανάμεσα στη Βηθλεέμ και τη μελλοντική πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, λιγότερο από 10 χλμ μακριά.
Το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτοί και άλλοι οικισμοί που χτίστηκαν από την άλλη πλευρά της Πράσινης Γραμμής, η οποία αποτελεί το σύνορο με τα Παλαιστινιακά Εδάφη, είναι νόμιμα προάστια της Ιερουσαλήμ. Ομως, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, όλοι οι οικισμοί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Δυτική Οχθη είναι παράνομοι.
Στην παλαιστινιακή Βηθλεέμ, που αυτές τις μέρες έχει την τιμητική της ως τόπος γέννησης του Χριστού, οι επιπτώσεις από την επέκταση των εβραϊκών οικισμών είναι καταστροφικές. Σε μήνυμά του για τα Χριστούγεννα, ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς είπε ότι η Βηθλεέμ υφίσταται μια «στραγγαλιστική πραγματικότητα».
«Για πρώτη φορά στα 2.000 χρόνια του Χριστιανισμού στην πατρίδα μας, οι ιερές πόλεις της Βηθλεέμ και της Ιερουσαλήμ δεν έχουν επικοινωνία μεταξύ τους λόγω των ισραηλινών οικισμών, του ρατσιστικού τείχους και των σημείων ελέγχου», πρόσθεσε.
Η Βηθλεέμ είναι σήμερα περιτριγυρισμένη από 22 οικισμούς, μεταξύ των οποίων ο Νοκντίμ, όπου κατοικεί ο σκληροπυρηνικός ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, και ο Νέβε Ντάνιελ, τόπος κατοικίας του υπουργού Δημόσιας ΔιπλωματίαςΓιούλι Εντελστάιν.
Η έκταση της πόλης έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο από το τείχος που έχτισαν οι Ισραηλινοί, από τους δρόμους που συνδέουν τους εβραϊκούς οικισμούς με την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ και από τις ισραηλινές στρατιωτικές ζώνες. Σύμφωνα με τους Παλαιστινίους, η Βηθλεέμ διαθέτει τόσο λίγο χώρο για να επεκταθεί που σήμερα είναι πιο πυκνοκατοικημένη ακόμη και από τη Γάζα.
Στο Μπεΐτ Σαχούρ - στην ανατολική πλευρά της Βηθλεέμ όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, άγγελοι ανακοίνωσαν την γέννηση του Χριστού σε βοσκούς - ο Ουίλιαμ Σαχούριβιώνει τον περιορισμό. Μετακόμισε πριν από 10 χρόνια, σε ένα οικιστικό πρόγραμμα για οικογένειες χριστιανών. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γης αυτής βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τείχους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απροσπέλαστο για Παλαιστινίους. Το σπίτι του Σαχούρι είναι υπό ισραηλινή διαταγή κατεδάφισης. Στην ίδια θέση βρίσκονται χιλιάδες χριστιανοί Παλαιστίνιοι.

Πηγή: tovima.gr
newpost.gr


ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_5145.html#ixzz2G3qRwwmN

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

π. Γεώργιος Μεταλληνός - Πώς έγινε ο Πάπας "αλάθητος"

Κριτική παρουσίαση έρευνας του ρωμαιοκαθολικού θεολόγου-ιστορικού Α. Μπ. Χάσλερ που έγραψε ένα βιβλίο-βόμβα στα σπλάγχνα του παπισμού

Β΄ έκδοση, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις. Αθήνα, Τρίκαλα 2002


Η στέψη του Καρλομάγνου από τον πάπα. (Εικόνα
από το περιοδικό Ιστορικά Θέματα" Νο 36 σελ. 115)

ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Επιστολή Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγ. Όρους 
1. Εισαγωγή 
2. Από τον Ραββί Ιησού στον «αλάθητο» πάπα
3. Προετοιμασία της Συνόδου
4. Πάπας Πίος ο Θ΄
5. Η ελευθερία της Α΄ Βατικανής Συνόδου
6. Ο διάλογος για το αλάθητο
7. Σύνοδος και ιστορία
8. Η επιβολή του νέου δόγματος
9. Εκκλησιαστικές και κοινωνικές συνέπειες
10. Η ιδεολογία του αλαθήτου
11. Μετά 100 χρόνια 
12. Κυνγκ και Χάσλερ. Κοινό μέτωπο
13. Κριτικές παρατηρήσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πώς έγινε ο Πάπας "αλάθητος"

Του August Bernard Hasler

Το 1979 ο γνωστός πρωτοπρεσβύτερος και πανεπιστημιακός καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλληνός προσέφερε στην ιστορική έρευνα από τις εκδόσεις του «Ορθοδόξου Τύπου» κριτική παρουσίαση του βιβλίου του προτεστάντη Ελβετού Θεολόγου August Bernard Hastel «Πως έγινε ο Πάπας Αλάθητος», (ένα βιβλίο - βόμβα στα σπλάχνα του Παπισμού).

Εμείς από αυτό κάνουμε μία συντομότατη επιτομή κειμένων, που φρονούμε ότι μας δίνουν στοιχεία για να αντιληφθούμε όλο το σκοτεινό κύκλωμα του σιδηρού παραπετάσματος που λέγεται πνευματική και κοσμική εξουσία του Βατικανού.

Το ιστορικό

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ... (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ)

Το «Αγιορείτικο Βήμα» δίπλα στον συνάνθρωπο.
Η 5χρονη Ερμιόνη, οι 15χρονοι Κυριάκος και Παύλος, και ο 20χρονος Κωνσταντίνος ,δεν θα ζήσουν την οικογενειακή θαλπωρή τις άγιες ημέρες που έρχονται.
Αντιθέτως ζουν το Γολγοθά τους μέσα στο....
δυάρι διαμέρισμα τους χωρίς θέρμανση, χωρίς τρόφιμα, χωρίς τα αναγκαία αγαθά ώστε να ζήσουν σαν άνθρωποι .
Η μητέρα τους αρνείται να προσφέρει κάθε βοήθεια και στήριξη, έχει εγκαταλείψει τα παιδιά εδώ και ένα χρόνο και διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Ο Πατέρας έχει ήδη παντρευτεί άλλη γυναίκα και δεν δίνει σημεία ζωής .
Οι τέσσερις ήρωες …ζουν σε ένα δυάρι στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας και κινδυνεύουν να μείνουν και χωρίς ηλεκτρικό καθώς ακόμα και ο 20χρονος Κυριάκος που μόλις απολύθηκε από το στρατό παραμένει άνεργος.
Η άπορη γιαγιά που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια είναι η μοναδική ελπίδα για αυτά τα παιδιά αλλά η ίδια δηλώνει στο «Αγιορείτικο Βήμα» ότι πλέον ΄΄ σηκώνω τα χέρια ψηλά΄΄.
Ο Παππούς είναι με εξαπλών μπαι μπας λόγω αναπηρίας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει.
Όσοι θέλετε να βοηθήσετε μπορείτε να τηλεφωνείστε στη γιαγιά κ. Ερμιόνη Τσίτογλου στο τηλέφωνο:24280.77416 -6975-561168
Αρ. Λογαριασμού:Εθνική Τράπεζα 201/307710-15

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Επανήλθε στη ζωή όταν τη ράντισαν με αγιασμένο νερό


Αδυνατούν να εξηγήσουν επιστημονικά την ξαφνική ανάρρωση οι γιατροί της.
Όλοι πίστευαν ότι ο θάνατος της 13χρονης Lucy Hussey-Bergonzi ήταν σίγουρος. Όταν, όμως, ο παπάς έβρεξε το κεφάλι της ετοιμοθάνατης κοπέλας με αγιασμένο νερό εκείνη επανήλθε αμέσως!
Συγκεκριμένα, η νεαρή ηθοποιός, η οποία έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία λίγες μόλις μέρες μετά από τα γυρίσματα της ταινίας «Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος πρίγκιπας»,
μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και συνδέθηκε με μηχανήματα υποστήριξης.
Η νεαρή κοπέλα η οποία γεννήθηκε με αρτηριοφλεβική δυσπλασία υπεβλήθη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις ενώ βρισκόταν ήδη σε κώμα χωρίς να παρουσιάζει κάποια βελτίωση.
Όταν η 41χρονη μητέρα της, Denise, ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι ήρθε η στιγμή να την αποχαιρετήσουν εκείνη κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας καθώς κι έναν παπά για να τη βαπτίσουν πριν την αποχαιρετίσουν οριστικά.
Τη στιγμή, όμως, που το αγιασμένο νερό άγγιξε το μέτωπο της, όλοι έμειναν άναυδοι καθώς το χέρι της τινάχτηκε απότομα. Κι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ως εκ θαύματος η κοπέλα κατάφερε να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα και να επανέλθει οριστικά εντός μόλις 24 ωρών.
Η μητέρα της περιγράφει: «Δύο μέρες μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση είπα στο σύζυγό μου ότι πρέπει να τη βαφτίσουμε. Εκείνη τη στιγμή πίστευα πραγματικά ότι θα πέθαινε και ήθελα απλά να της προσφέρω μια καλύτερη ευκαιρία σε κάποια άλλη πιθανή ζωή. Δεν ξέραμε τι ακριβώς κάναμε αλλά το νοσοκομείο οργάνωσε τα πάντα μέσα σε μόλις δύο μέρες.

Έτσι, βρισκόμασταν όλοι γύρω από το κρεβάτι της για να τη βαπτίσουμε.
Τότε εκείνη ακριβώς τη στιγμή όταν ο παπάς έβαλε αγιασμένο νερό το μέτωπό της, το χέρι της τραντάχτηκε και κουνήθηκε άμεσα προς τα πάνω.
Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά ένα τίναγμα όμως μέσα σε ένα 24ωρο βγήκε από τα μηχανήματα υποστήριξης και ανάρρωσε.
Πιθανότατα, να ανάρρωνε ούτως ή άλλως όμως ο τρόπος με τον οποίο συνέβη σου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για θαύμα.
Όταν ρώτησα τους γιατρούς σε τι οφείλεται η ξαφνική ανάρρωση μου είπαν ότι δεν έχουν καμία επιστημονική απάντηση κι ότι δεν γνωρίζουν πως συνέβη. Πιστεύω ότι είναι ένα θαύμα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά άλλη εξήγηση»…

Aυτή είναι η νέα τουρκική ταυτότητα

Αυτή είναι η νέα «έξυπνη» ταυτότητα των τούρκων πολιτών η οποία θα αρχίσει να χορηγείται το 2013.

Η συγκεκριμένη ταυτότητα θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πολίτη και τη φωτογραφία του κάθε πολίτη.

Όμως σύμφωνα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Νιχάτ Εργκιούν ανακοίνωσε πως οι ταυτότητες αυτές θα διαθέτουν και τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Αλλά με τις ταυτότητες αυτές θα μπορούν να γίνονται τραπεζικές συναλλαγές, θα είναι και δίπλωμα οδήγησης όπως ακόμα και θα είναι εισιτήριο για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το «τσιπ» που διαθέτουν θα είναι αυτό που θα καταγράφει όλα τα δεδομένα για τον κάθε πολίτη. Από τα φάρμακα που αγοράζει μέχρι και αν χρωστά στο δημόσιο.

Οι γείτονες μας φαίνεται πως κατάφεραν να καταγράψουν ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες τους και ελέγχουν όλες τις δαπάνες και οφειλές τους… και στα δικά μας!

ΠΗΓΗ

Αύγουστος 2007 - Ρωσία.Υπουργός Βίκτορ Κριστένκο: " Όχι αργότερα απο το 2025 κάθε Ρώσος υπήκοος θα έχει στον εγκέφαλό του εμφυτευμένο ένα nano - chip"


Τελικά ποιός θα ωφεληθεί απο αυτήν την "καινοτομία"; 
Την απάντηση την δίνει ο αρθρογράφος του endoftheamericandream.com

"... Αν μπορείτε να εμφυτεύσετε σκέψεις και συναισθήματά απευθείας στον εγκέφαλο των πολιτών σας, θα μπορούσατε να επιτύχετε τον πλήρη έλεγχό τους και δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα στραφούν κάποτε εναντίον σας ..."

Αυτά  που θα δείτε  στο παρακάτω  Video, δεν αφορούν μόνο την Ρωσία , όπως θα βιαστούν  να πουν μερικοί,  αλλά  όλον τον πλανήτη  και  φυσικά  την  χώρα μας , την οποία  επέλεξαν  να χρησιμοποιήσουν  αφ΄ενός ως πειραματόζωο και αφ΄ετέρου ως "παράδειγμα" τιμωρώντας  την για την  διαχρονική   ...απείθεια  του λαού  της  στα δόγματα  του νέου ολοκληρωτισμού και της   διαρκώς δαιμονοποιούμενης και ραγδαίως  παγκοσμιοποιούμενης   τυρρανίας  της Νέας Εποχής.

Νεοειδωλολατρεία - Νεοπαγανισμός - εθνικισμός - αριστερά: Τα "νέα" όπλα του Σιωνισμού και της Μασονίας εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού έθνουςΠολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με την πολυπλόκαμη δράση του Σιωνισμού και της Μασονίας εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού έθνους.
Κόντρα σε όσους αρκούνται σε περιστασιακές "αντισυστημικές" ρητορείες , σε όψιμες δηλώσεις δήθεν υπεράσπισης της Ορθοδοξίας και σε κάθε είδους ευκαιριακή και αόριστη εκδήλωση "εθνεγερτικής" συμπεριφοράς, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τι κρύβεται πίσω απο τις μουτσούνες του "πατριωτισμού" , της "αριστερωσύνης", του "εθνικισμού" κ.α.

ΗΠΑ: Απαγορεύουν στους πολίτες να δίνουν φαγητό σε αστέγους

Αρκετές πολιτείες στην Αμερική έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν τις δωρεές φαγητού σε αστέγους που τα έχουν ανάγκη. Συγχρόνως, άλλες πολιτείες δεν έχουν προβεί ακόμα σε τέτοιες ενέργειες, αλλά βάζουν κάποιες προϋποθέσεις στους «φιλάνθρωπους πολίτες», όπως χορήγηση άδειας με μεγάλο κόστος. Μια απάνθρωπη ενέργεια που δεν θυμάμαι να έχει προηγούμενο σε κάποια άλλη χώρα.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ 10-ΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΙ! {ΒΙΝΤΕΟ}


Ο Γιός του Αλεξ Τζόουνς «αναλύει το πώς οι παγκοσμιοποιητές χρησιμοποιούν την τρομοκρατία για να καταλάβουν τον έλεγχο των χωρών σε όλο τον κόσμο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/12/10.html#ixzz2EhVA0EIL

ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΤΡΙΩΤΕΣ» ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ!


Την απελευθέρωση της λειτουργίας των
καταστημάτων έως 250 τ.μ. όλες τις Κυριακές του έτους, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι ρυθμίσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Τα υπόλοιπα καταστήματα, ανεξαρτήτως τετραγωνικών, θα μπορούν να λειτουργούν
επτά Κυριακές τον χρόνο.
Επίσης ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον αγορανομικό κώδικα (ο προηγούμενος ίσχυε από το 1946) που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερες ποινές για νοθεία τροφίμων και
καυσίμων, καθώς και για ελλιπείς παραδόσεις από τις αντλίες,
αντικειμενικοποίηση των ποινών αλλά και εκπτώσεις 50% για όσους πληρώνουν το
πρόστιμο χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια, κ.α.
Με το ισχύον καθεστώς για τις Κυριακές, επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων
στις τουριστικές περιοχές καθώς και την τελευταία Κυριακή του χρόνου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης οι αλλαγές θα ισχύσουν από φέτος,
καθώς με υπουργική απόφαση θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων τις δυο
τελευταίες Κυριακές, 23 και 30 Δεκεμβρίου.

Η μόνιμη ρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή θα προβλέπει:

ΔΕΙΤΕ: Γοργόνες, Δράκοντες, Δαίμονες και άλλα πλάσματα… που έχουν μουμιοποιηθεί σε Ιαπωνικούς Ναούς!


Γοργόνες, δράκοι και άλλα μυθολογικά πλάσματα στο δέκατο όγδοο αιώνα, δέκατου ένατου και στις αρχές του εικοστού αιώνα είχαν εκτεθεί σε καρναβάλια και τσίρκο…
με την καταβολή του πλήθους που συνέρρεαν για να δουν αυτά τα θρυλικά πλάσματα.

Η Εκκλησία της Κρήτης εναντίον Ακροδεξιάς και ρατσισμού


Την προσοχή όλων εφιστά η Εκκλησία της Κρήτης, ώστε να μην κυριαρχήσουν στην κοινωνία τα φαινόμενα κάθε μορφής βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού. Συγκεκριμένα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε στην έδρα της, το Ηράκλειο σε τακτική Συνεδρία και ασχολήθηκε μεταξύ των άλλων με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα της Εκκλησίας.


«Την Ιερά Σύνοδο απασχόλησαν για άλλη μία φορά ακόμη τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό η Χώρα και ο λαός μας, εξαιτίας της πολύμορφης κρίσεως και των συνεπειών της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων του Τόπου μας. Εν όψει μάλιστα και των Αγίων Εορτών των Χριστουγέννων, αποφασίσθηκε να συντονισθεί και να ενταθεί ακόμη περισσότερον το ποικίλο φιλανθρωπικό και προνοιακό έργο των Ενοριών και των Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Μεγαλονήσου μας, για την, όσο γίνεται, κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών και την ανακούφιση των δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας.

Η Ιερά Σύνοδος στάθηκε με αγωνία και ανησυχία μπροστά στα παρατηρούμενα φαινόμενα κάθε μορφής βίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού, τα οποία αποκηρύσσει και συμμερίζεται απολύτως την πρόσφατη Απόφαση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, για την ανάγκη της ανοχής και του σεβασμού της θρησκευτικής και της πολιτισμικής διαφορετικότητας, για την άμεση κατάπαυση της βίας, την επικράτηση της ειρήνης και της καταλλαγής των ανθρώπων, την καλλιέργεια και την περιφρούρηση της μοναδικότητας του ανθρώπινου προσώπου, ως εικόνας του Τριαδικού Θεού και της ανθρώπινης ζωής, ως θείου δώρου.

Επίσης, εκφράζει την ανησυχία της και καταδικάζει τον εμπαιγμό των θρησκευτικών συμβόλων και των ιερών Παραδόσεων της Χριστιανικής Πίστεώς μας, απ’ όπου κι’ αν αυτά προέρχονται», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι με «αφορμή τις Εορτές του αγίου Δωδεκαημέρου, των Χριστουγέννων που έρχονται, η Ιερά Σύνοδος εύχεται στον ευλογημένο ηρωικό λαό της Μεγαλονήσου μας, να αξιωθούμε όλοι μαζί να εορτάσουμε με χαρά την Γέννηση του Χριστού, ο Οποίος είναι η μοναδική ελπίδα και το σίγουρο στήριγμά μας».

http://www.cna.gr/news/crete/item/2281-i-ekklisia-tis-kritis-enantion-akrodeksias-kai-ratsismou

Ποιοί θέτουν τροχοπέδη στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς αἱρέσεως;

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ...ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ;


Ὁ γ. Ἀγάθων τῆς Κωνσταμονίτου ὁμιλεῖ γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, γιὰ τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν γ. Ἐφραίμ Φιλοθεΐτη
Ἁγιορεῖτες, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ Γέροντες καὶ κληρικοί, σιωποῦν γιὰ τὴν πραγματοποιούμενη Ἕνωση τῶν «Ὀρθοδόξων» Οἰκουμενιστῶν μὲ τοὺς Παπικούς· Ἕνωση –ποὺ κατὰ τὸν γέροντα Ἐφραίμ– ἔχει γίνει μυστικά! Γνωρίζουν πὼς ὅσο ἀντιδροῦν οἱ πιστοί, ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα ἡ φανερὴ Ἕνωση. Καὶ ἐνῶ τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ διακηρύσσουν δημοσίως δὲν ἀντιδροῦν, ἀφήνοντας τοὺς ἀγνοοῦντας πιστοὺς νὰ γίνονται θύματα τῆς ἀγαπολογίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ περιμένουν παθητικὰ τὴν τελικὴ ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ, δηλαδὴ τὴν ἐπικράτηση τῆς παναιρέσεως ποὺ ἑτοιμάζει τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔρθει μετὰ τὴν Ἕνωση!

Στὸ διαδίκτυο ἁλιεύσαμε τὸ παρακάτω κείμενο μὲ τὸ Video ποὺ τὸ συνόδευε. Πρόκειται γιὰ μιὰ ὁμιλία-συζήτηση τοῦ γέροντος Ἀγάθωνος, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Κωνσταμονίτου γιὰ τὸν Παπισμό, τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὶς θέσεις ἐπ’ αὐτῶν τοῦ γέροντα Ἐφραίμ τοῦ Φιλοθεΐτη. Τὸ παραθέτουμε, μαζὶ μὲ τὸ ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε! Διαβάστε γιατί


"Όταν αρχίσει το κακό από την Συρία να αρχίσετε να προσεύχεστε! (μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου, Αντώνιος)
Του Λ.ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗ (OnAlert)

7.12.12

Aνήσυχοι ότι κάποιοι κύκλοι στην Δύση έχουν αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση για ευθεία στρατιωτική επέμβαση στην Συρία εμφανίζονται ανεξάρτητοι διπλωματικοί και στρατιωτικοί παρατηρητές στις Βρυξέλλες.

Στην εκτίμηση αυτή συμβάλουν, σύμφωνα με τους κύκλους αυτούς, αρκετά στοιχεία αλλά και μισόλογα αξιωματούχων ;

Ως τέτοια δεδομένα αναφέρονται και αξιολογούνται:

Υποσυνείδητα μηνύματα 1956 – 2012. Η ιστορία και η αποτελεσματικότητα τους

Πριν λίγα χρόνια, στην Ελλάδα αποσύρθηκε από την τηλεόραση η διαφήμιση μιας πολύ γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας για τον εξής λόγο: παρουσίαζε ένα μικρό κοριτσάκι να τρέχει προς τη μητέρα που ήταν έτοιμη να το αγκαλιάσει σφιχτά.

Μετά από την εξέταση του φιλμ ανακαλύφθηκε η ύπαρξη εμβόλιμων καρέ όπου είχαν σκηνές πολέμου με νεκρούς και τραυματίες με πρόσωπα παραμορφωμένα κτλ.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΥΡΙΟΥΣ.... ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ


«Ένα συγκλονιστικό βίντεο στο Tube παρουσιάζει τους
συριακούς αντάρτες που δοκιμάζουν σε εργαστήριο τα χημικά τους όπλα πάνω σε κουνέλια πριν από την πραγματοποίηση των απειλών τους να τα χρησιμοποιήσουν
ενάντια στον πληθυσμό των
υπέρ -Άσαντ Αλαουιτών της Συρίας.
Το βίντεο είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου τους χθεσινούς ισχυρισμός του Προέδρου Μπασάρ Αλ Ασάντ όπου διέταξε το συριακό στρατό να φορτώσει "τις χημικές ουσίες σαρίν, ένα θανατηφόρο αέριο νεύρων, σε εναέριες βόμβες», στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα μαχητικά αεροσκάφη για να ρίξουν τις βόμβες στον άμαχο πληθυσμό. Η συριακή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στον πόλεμο εναντίον των ανταρτών της αντιπολίτευσης ».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ...


Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ 10 ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ: ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τα σύγχρονα παιδιά δηλητηριάζονται όπως ποτέ ξανά στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το ποσοστό του αυτισμού στην Αμερική που έχει ανέβει στα ύψη σε 1 στα 88 παιδιά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, βάζοντας τον αυτισμό ξεκάθαρα σε κατηγορία "επιδημίας". Αλλά μην περιμένετε καμία ενέργεια απο το CDC σε αυτή την επιδημία. Το CDC γνωρίζει πολύ καλά γιατί τα ποσοστά αυτισμού έχουν εκτιναχθεί σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά αντί να παραδεχτεί την αλήθεια, το CDC προωθεί μια ιστορία συγκάλυψης για να προστατεύσει τα εταιρικά συμφέροντα των πραγματικών ενόχων:

Ο Ομπάμα δίνει το ΟΚ για το μαύρο κουτί καταγραφής δεδομένων που θα εγκατασταθεί σε όλα τα αυτοκίνητα των ΗΠΑ


Με πλήρη αδιαφορία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του οδηγού, η κυβέρνησηΟμπάμα έδωσε τη συγκατάθεσή τΗς για την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας και Διοίκησης (NHTSA) να αναθέσει τους καταγραφείς δεδομένων (EDR) να εγκατασταθούν σε όλα τα νέα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Η NHTSA αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 2014, όλα τα επιβατικά αυτοκινήτα θα είναι εξοπλισμένα με EDRs που σιωπηλά θα "καταγράφουν τις ενέργειες των οδηγών, καθώς και τις απαντήσεις των οχημάτων τους σε ένα συνεχή βρόχο πληροφοριών."

Οι πληροφορίες που καταγράφονται από EDRs είναι:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ» ΤΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ) ΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠ

1. Σε περίπτωση  που κάποιος  βγάλει  "διάγνωση"  ότι  είμαστε    "εγκεφαλικά νεκροί" (μια κατάσταση δηλαδή ΖΩΝΤΑΝΟΥ  του οποίου η καρδιά  λειτουργεί και στην οποία  μπορεί να  περιέλθει  ακόμα και εκ δόλου  ή  ...αδιαφορίας),τότε αυτός  με βάση τον νόμο "Φρανκεστάϊν" (Λοβέρδου) καθίσταται αυτομάτως  αποθήκη  ανθρωπίνων  ανταλλακτικών  απο την οποία  ο  χειρουργός θα μπορεί να πάει ότι  είναι χρήσιμο  και εντός  της "παραγγελίας"  του  εθνικού κέντρου μεταμοσχεύσεων.

Κάντε λοιπόν αμέσως τη δήλωση, έστω και ως απλή πράξη αντίδρασης στο φασιστοκράτος που θέλει να μας παίρνει τα όργανα, χωρίς καν να μας ρωτάει!

Πιο συγκεκριμένα: Γράφετε τα στοιχεία σας σε μια υπεύθυνη δήλωση και προσθέτετε τα εξής: 
Δηλώνω πως σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου προς μεταμόσχευση κατόπιν ενδεχόμενου "εγκεφαλικού θανάτου" μου, καθότι δεν αποδέχομαι την κατάσταση που ονομάζεται "εγκεφαλικός θάνατος" ως πραγματικό θάνατο. Ως εκ τούτου, αρνούμαι εξίσου να λάβω όργανα από "εγκεφαλικά νεκρό" δότη.
Το υπογράφετε, το επικυρώνετε στο πλησιέστερο ΚΕΠ και το στέλνετε εδώ:
ΠΡΟΣ: Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ! 
 ----------------------
Αναγκαία  και επείγουσα  επαναδημοσίευση  ανάρτησής  μας

"ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»; 

 Το πιό κάτω Video με τον καθηγητή  της πυρηνικής ιατρικής του ΑΠΘ  κ. Καρακατσάνη, όχι μόνο θα σας σοκάρει αλλά  θα σας κάνει  να αναρωτηθείτε  για το πως και  πόσο έχει  αλλοιωθεί η ανθρώπινη  και  ειδικά  η  χριστιανική σκέψη.

Ο γνωστός π. Κων/ος Στρατηγόπουλος μιλάει χωρίς περιστροφές για την ...τρομοκρατία της (ανανεωτικής λέμε 
εμείς)"θεολογίας"

 

Αναρτήθηκε από ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_5644.html#ixzz2EgBcynJl

Δηλωμένοι και εικαζόμενοι


Μάθαμε (*) ότι η Δήλωση Αρνητή Δωρεάς Σώματος λήγει στις 12/12/2012. Μετά από την ημερομηνία αυτή ανοίγει διάπλατα ο νόμος της εικαζομένης συναίνεσης του συνταγματολόγου Λοβέρδου. Ο οποίος το μόνο που άριστα γνωρίζει είναι να διαστέλλει το Σύνταγμα, αρχής γενομένης από τον....
λίαν διεσταλμένο τέως υπουργό Οικονομίας (συνταγματικής) Βενιζέλο.Η Δήλωση Αρνητή Δωρεάς είναι απάτη κι αυτό διότι:

To ξέρατε ότι υπάρχει ένα σκοτεινό internet όπου δεν έχουμε πρόσβαση;


Το Dark Web είναι η αόρατη (για τους πολλούς) πλευρά του διαδικτύου. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο διαδίκτυο από εκείνο που ήδη γνωρίζετε και βλέπετε; Στην πραγματικότητα, το “ορατό” στρώμα του ιστού που μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των δημοφιλών...

Ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι εδώ και… e-παρακολουθεί τους Έλληνες!!!

Αποκλειστικό BriefingNews:

Τίποτα δεν είναι ασφαλές.
Η είδηση προκαλεί ρίγη τρόμου και δεν έρχεται από τη μακρινή Κίνα ή το Ιράν.

Χιλιάδες Έλληνες χρήστες του διαδικτύου είναι υπό την παρακολούθηση των Ελληνικών αρχών του «Μεγάλου Αδελφού» λίγο πριν την...
εκπνοή του 2012!!

Το BriefingNews κατ’ αποκλειστικότητα σας αποκαλύπτει ότι, στις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτυακής πρόσβασης οι Ελληνικές Αρχές στέλνουν καθημερινά εκατοντάδες αιτήματα για να παραλάβουν στοιχεία σχετικά με τις IP (Internet Protocol) διευθύνσεις χιλιάδων χρηστών, ελλήνων πολιτών που για κάποιο λόγο θεωρούν… επικίνδυνους. Μάλιστα δεν τα ζητούν απλώς, τα απαιτούν επιτακτικά με συνέπειες για όποιον αντισταθεί!!

Θα πρέπει να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για ποιο λόγο χρειάζεται η παρακολούθηση και ο εντοπισμός χρηστών.

Τι ιεραρχούν ως ύποπτο και για ποιο λόγο ζητούν να συλλέξουν στοιχεία περί των «διαδικτυακών ταυτοτήτων» χιλιάδων χρηστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι πριν από λίγο καιρό τα αιτήματα αυτά των αρχών ήταν σπάνια και αφορούσαν σε θέματα εθνικής σημασίας με την ΕΥΠ να είναι αυτή κυρίως που τα υποβάλλει.

To BriefingNews σας μεταφέρει τη δήλωση υψηλόβαθμου στελέχους συγκεκριμένης εταιρείας. Υπό το καθεστώς της ανωνυμίας το στέλεχος έμπειρο στα θέματα των τηλεπικοινωνιών κάνει λόγο «για μια πραγματική εκτροπή που δεν έχει προηγούμενο, καθώς τα αιτήματα έρχονται στις εταιρείες με καταιγιστικό ρυθμό και χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου έρχονται αντιμέτωποι με το ‘’τέρας’’ της λογοκρισίας και έναν τρομακτικό έλεγχο άλλων εποχών.»

Καταπατώντας κάθε έννοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων φαίνεται να έχει απλωθεί ένα τεράστιο δίχτυ πάνω από όλους τους Έλληνες, που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το internet προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα και το λαό της.

Υπενθυμίζεται ότι, έχουν ήδη προηγηθεί η σύλληψη νεαρού για ανάρτησή του στο Facebook, όπως και η προσαγωγή στελέχους εταιρείας, που αρνήθηκε να παράσχει τις IP διευθύνσεις χρηστών επικαλούμενος τον σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Καλό θα ήταν οι ελληνικές αρχές να πάρουν θέση σε αυτό το μείζονος σημασίας θέμα που άπτεται εν τέλει στον σεβασμό προς τη Δημοκρατία.

Το BriefingNews χωρίς εξαρτήσεις και δεσμεύσεις θα παρακολουθεί το θέμα από κοντά και θα σας ενημερώνει με πλούσιο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ.

Ρωσία: Κατασκευάζει ραντάρ που θα βλέπει όλο τον κόσμο

Το επόμενο έτος η Ρωσία θα θέσει σε λειτουργία ένα υπερσύγχρονο σύστημα, το «μάτι που βλέπει τα πάντα», όπως ονομάζεται. Το σύστημα αναγνώρισης και παρακολούθησης κάθε επίγειου και ιπτάμενου αντικειμένου σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται από το υπουργείο Αμύνης αναφέρει η εφημερίδα"Izvestia".

Το ραντάρ που βλέπει όλο τον κόσμο

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ.....

Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ.....

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -

 Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ “ΑΓΙΟΥ” ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ! - 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΑΝΗΣ.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ.....

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.....
«ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ»:

Kατεβάζετε από το ίντερνετ; Δείτε αυτό...100.000 κατηγορούμενοι στις ΗΠΑ, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων!!

100.000 κατηγορούμενοι στις ΗΠΑ, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων!!

Οι διώξεις αφορούν χρήστες του διαδικτύου, που έχουν ως…χόμπι, να κατεβάζουν ταινίες με πορνογραφικό περιεχόμενο, μουσική και προγράμματα, μέσω των αρχείων Torrent.

Από τις 80 υποθέσεις που έχουν υποβληθεί αρχικά, 68 είναι ακόμα ενεργές με 70.914 κατηγορούμενους. Οι μαζικές μηνύσεις κατά των χρηστών, είναι μια νέα ροή εσόδων για τις βιομηχανίες παραγωγής ταινιών σεξουαλικού περιεχομένου και τα κινηματογραφικά στούντιο.

Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων προσπαθούν να αποκτήσουν τα προσωπικά στοιχεία εκείνων που διαμοιράζουν το προστατευμένο υλικό και μετά, προσφέρουν στον εναγόμενο την δυνατότητα να διευθετήσουν την υπόθεση με την καταβολή από την πλευρά του μερικών εκατοντάδων – ή ακόμα και χιλιάδων – δολαρίων.

Τα θύματα λένε ότι αυτό θα τους επιτρέψει να αποφύγουν την πλήρη δίκη και ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερα οικονομικά πρόστιμα.-seleo

Οι Πακιστανοί θα τσιπάρουν τους πολίτες τους.Παίρνουν ηλεκτρονική ταυτότητα


σχόλιο ID-ont: Μετανάστες Πακιστανοί στην Ελλάδα με ηλεκτρονική ταυτότητα κι Έλληνες πολίτες χωρίς; Να ένα πιθανό επιχείρημα που θα δούμε να χρησιμοποιείται για την Ελληνική Κάρτα του Πολίτη.

Διαβάστε ένα άρθρο για την Πακιστανική Κάρτα του Πολίτη! Το άρθρο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κείμενο από το μέλλον της ...Ελλάδας, την εποχή που θα.....
χρησιμοποιούνται τέτοια κείμενα για να προπαγανδίσουν τη χρήση της Κάρτας του Πολίτη στη χώρα μας.

Έλεγχος Μυαλού


Και τις σκέψεις μας θα γνωρίζει ο Μεγάλος Αδελφός…

Το «τεχνούργημα» (Τερατούργημα και Ευλογία μαζί) βασίζεται σε ένα σύστημα ηλεκτρογραφικής καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας, που μέλλει να αποτελέσει αποτελεσματικό όπλο
ενάντια σε «επικίνδυνα» μυαλά και εν δυνάμει εχθρούς.

Φώτης Κόντογλου: Ποῦ ν' ἀκούσουνε οἱ ἄνθρωποι τοῦ καιροῦ μας κουβέντα γιὰ Θεό, γιὰ ψυχή, γιὰ ἄλλη ζωή!


Φώτης Κόντογλου- "Ὁ κόσμος στὸν δρόμο του"
Πολλοὶ ἀναγνῶστες μοῦ γράφουνε, παρακαλώντας με, καὶ μάλιστα ξορκίζοντάς με, νὰ γράψω γιὰ νὰ χτυπήσω τὴν ἀνηθικότητα, ποὺ δέρνει τὴν κοινωνία, πρὸ πάντων τὴ νεολαία, καὶ ποὺ «τὴ σερβίρουν τὰ σινεμά», ὅπως μοῦ γράφουνε. Φωνάζουνε: «Ὑψώσετε τὴ φωνή σας!». Ἕνας σπουδαστής μοῦ γράφει ἀπὸ τὴν Ἀγγλία: «Μὴ σταματήσετε αὐτὸν τὸν ὡραῖον ἀγώνα, μὴν πτοηθῆτε ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις. Ὑπάρχουν βέβαια πολλοὶ ἀντίπαλοι, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ θαυμαστὲς τοῦ ὡραίου σας ἔργου. Σᾶς χρειαζόμαστε γιὰ νὰ δώσετε φτερὰ στὶς καρδιές μας, ποὺ εἶναι γεμάτες κενὸ καὶ ἀπαισιοδοξία».

Καημένοι ἄνθρωποι, πόση σημασία δίνετε στὸ πρόσωπό μου καὶ σ’ αὐτὰ ποὺ γράφω! Τί φωνὴ νὰ ὑψώσω, ποὺ εἶναι βραχνιασμένη καὶ ἀδύνατη, καὶ χάνεται μέσα στὸν κυκεώνα τῆς σημερινῆς ζωῆς; Ὄχι φωνή, ἀλλὰ καὶ τ' ἀστροπελέκι νὰ κρατᾶ στὰ χέρια του κανένας σήμερα, καὶ νὰ τὸ σφενδονίζει γιὰ νὰ κάνει τοὺς ἀνθρώπους ν' ἀλλάξουνε δρόμο, πάλι τίποτα δὲν θὰ κάνει. Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Γιάννης ὁ Πρόδρομος, τὸ ἐρημοπούλι τῆς ἐρήμου, ποὺ τὸν φοβόντανε οἱ ἁμαρτωλοί, γιατί τοὺς ἔλεγε «γεννήματα ἐχιδνῶν», κι αὐτὸς μάταια φώναζε. Ἡ φωνὴ του χανότανε μέσα στὴν ἔρημο, «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ». Καὶ πότε; Τὸν καιρὸ ποὺ ὑπήρχανε ἀκόμα κάποια αὐτιὰ νὰ τὸν ἀκούσουνε, κι ἁπλὲς καρδιὲς γιὰ νὰ τὸν καταλάβουνε. Ὄχι ἐμεῖς ποὺ χρειαζόμαστε δασκάλεμα, καὶ ποὺ ἔχουμε τόσα.....

Συρία: Τάγματα θανάτου ἐξοντώνουν Ἑλληνορθόδοξους!


Καθὼς συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ἡ ἐξέγερση τῶν ἰσλαμιστῶν ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος ποὺ κυβερνᾶ ἐπὶ δεκαετίες τὴ Συρία, ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις ὅπως αὐτές: «Στελέχη τῆς συριακῆς ἀντιπολίτευσης παραδέχθηκαν ὅτι ἡ CIA ἐλέγχει τό σύνολο τῆς ροῆς τῶν ὅπλων καί τῶν ἐφοδίων ποὺ κατευθύνονται στὶς δυνάμεις τῶν ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν στὴ Συρία καὶ γενικότερα ὅτι ἡ ἐξέγερση εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχο μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ὄχι μόνο τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ τῆς Βρετανίας, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Γαλλίας.
Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο...

Οι απαρχές της ίδρυσης του Τάγματος των Ιlluminati


Ποιοί είναι οι Illuminati και ποιοί οι στόχοι τους;  Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να εξετάσουμε, έστω και συνοπτικά και εν συντομία, τις απαρχές-την προέλευση των Illuminati και τον τρόπο με τον οποίο κατέστρωσαν τα σχέδια υποδούλωσης του κόσμου.

Μία σύντομη Ιστορία των Illuminati

ΒΙΝΤΕΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! ΑΡΧΙΜΑΣΩΝΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ!!!


ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ, πως σε τέτοιες ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ συμμετέχουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ!!!
Επομένως, μιλάμε ξεκάθαρα για μια σατανιστική οργάνωση, όταν αναφερόμαστε στην Μασωνία! 

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/12/blog-post_1289.html#ixzz2EV6sX5QN

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!!!

«ὅτι πολλοί πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τόν κόσμον, οἱ μή ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστόν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτος ἐστιν ὁ πλάνος καί ὁ ἀντίχριστος.» ( Β΄ Ἰω. 7)


ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ

  Ἀκούγονται καὶ πάλι στὶς ἡμέρες μας παλαιὲς ἀνοησίες. Ξανὰ καὶ ξανὰ οἱ σειρῆνες τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπάτης ἠχοῦν στὰ ὦτα μας : «Στὶς 21 Δεκεμβρίου 2012 ἔρχεται τὸ τέλος τοῦ κόσμου»!


Ὦ τοὺς δυστυχεῖς κράχτες! Ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τὴν ἀλήθεια ἐξ αἰτίας τῆς πολυπραγμοσύνης καὶ τῆς ἄσοφης σοφίας τους, στή συνέχεια ἀνελέητα καί τήν ἀδικοῦν.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Στόχος τους είναι η δημιουργία μια Παγκόσμιας κυβέρνησης που θα ελέγχει όλη την ανθρωπότητα. ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ  & ΕΛΛΑΔΑ


Πολλάκις έχουμε αναφερθεί στη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία.
Μερικοί ευγενώς φερόμενοι την αποκαλούν Παγκόσμια Διακυβέρνηση.


Πρόεδροι της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας είναι οι μεγιστάνες του πλούτου Κοσμοκράτορες, Παντοκράτορες, & Πλανητάρχες, κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ, αμφότεροι Εβραίοι της διασποράς, γνωστοί και μη εξαιρετέοι, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει εις χείρας αυτών, όλο το χρυσάφι της Γης, και τώρα πάνε να βάλλουν χέρι στο χρυσό της Μακεδονίας μας, αντιστάσεως μη ούσης, από τους εδώ δοσίλογους πολιτικούς. Μας φέρονται όπως στους κάφρους της Αφρικής.

Πλανητάρχες δεν είναι οι εκάστοτε πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά οι
κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ. Οι εκάστοτε πρόεδροι των ΗΠΑ είναι απλώς πιόνια και μαριονέτες αυτών, δηλαδή αχυράνθρωποι της Ν.Τ.Π.
Πολλοί αφελώς σκεπτόμενοι, αποκαλούν τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ Πλανητάρχη, ενώ είναι απλώς ενεργούμενο όν του Ροκφέλερ.
Το ίδιο και η πολιτική ηγεσία της Ε.Ε. ενεργούμενο του Ρότσιλντ.
Αυτοί οι δύο έχουν πιάσει όλα τα πόστα της Οικουμένης, προς εμπέδωση της Αυτοκρατορίας των.


Ο κύριος στόχος των κ.κ. Ρότσιλντ & Ροκφέλερ είναι η δημιουργία μιας Παγκόσμιας κυβέρνησης, που θα στηρίζετε επάνω στα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, και θα ελέγχει όλη την ανθρωπότητα, μέσω οικονομικών κρίσεων, τοπικών πολέμων, και άλλων συμφορών. Χάριν συντομίας θα αναφερόμαστε στους κυρίους αυτούς σαν Κοσμοκράτορες, Επικυρίαρχους, Παντοκράτορες, & Πλανητάρχες.