Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΙΣΑ»

Ανακοίνωση απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ προς τους Εφημέριους Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, η οποία αναγνώστηκε στη Θ.Λετουργία, προς της Απολύσεως, την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου.

Αναφέρθηκε στο νέο "φθηνό ναρκωτικό των 14χρονων", το "Σίσα", το οποίο τείνει να πάρει διαστάσεις τρομακτικής επιδημίας. Όπως τονίζει: "Πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο ναρκωτικό, που προκαλεί σοβαρότατες ψευδαιθήσεις και παρενέργειες και το οποίο βγήκε στην αγορά για να ωφεληθούν οι επιτήδειοι, κάνοντας τις ζωές χιλιάδων νέων παιδιών να κινδυνεύουν".

Ο σεβασμιώτατος Πειραιώς, ενώνοντας την ποιμαντική αγωνία του με την ισχυρή φωνή των επιστημόνων,κάλεσε άπαντες σε ευαισθητοποίηση και επιστροφή στους κόλπους της Εκκλησίας και στην πίστη στο Θεό, ως τη μόνη εγγυήτρια δύναμη ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση...

"᾿Αγαπητοί Πατέρες καί ᾿Αδελφοί,

Εν τή ποιμαντική ημών προσπαθεία όπως ευαισθητοποιήσωμεν πάντας, γονείς, κοινωνίαν, πολιτικόν σύστημα, εκπαιδευτικήν κοινότητα μεταφέρομεν εναγωνίως τάς υπευθύνους καί εξόχως σοβαράς δηλώσεις διά τών οποίων κατηγγέλθη εις τήν Επιτροπήν Κοινωνικών Υποθέσεων τού Κοινοβουλίου από τήν Μονάδα Απεξαρτήσεως Τοξικομανών τού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (18 ΑΝΩ κ. Κατερίνα Μάτσα) δηλώσεις πού επεβεβαίωσεν η επιστημονική υπεύθυνος τού Εθνικού Κέντρου Τεκμηριώσεως καί Πληροφορήσεως διά τά Ναρκωτικά κ. Μανίνα Τερζίδου, διά τήν εμφάνισιν μιάς νέας τρομακτικής εμβελείας καί δράσεως ναρκωτικής καί διεγερτικής ουσίας η οποία είναι πολύ ισχυροτέρα τής ηρωΐνης κατά 10 φοράς, ονομάζεται Σίσα καί πωλείται εις ευτελιστικήν τιμήν.

Το νέον συνθετικόν αυτό ναρκωτικόν διαλύει τόν οργανισμόν εις πολύ σύντομον χρόνον, προκαλεί τρομακτικήν υπερδιέγερσι καί μανίαν παραβατικότητος, δημιουργεί ψευδαισθήσεις, ισχυράν επιθετικότητα καί τρομακτικήν νευρικότητα. Αποτελείται από κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη μέ προσμίξεις διεγερτικών καί τοξικών ουσιών όπως οινοπνεύματος, χλωρίνης, ακόμη καί υγρών από μπαταρίες αυτοκινήτων.

Κατηγγέλθη δυστυχώς το τρομακτικόν ότι έφηβοι 14 καί 15 ετών κάμνουν χρήσιν αυτού τού υπεράγαν εθιστικού ναρκωτικού τό οποίον προκαλεί σοβαροτάτας παρενεργείας εις τούς οργανισμούς των προκαλούν σοβαροτάτας βλάβας εις ζωτικά όργανα τού σώματος. Η λέξις «Σίσα» (Shisha) προέρχεται από τήν Περσικήν λέξιν Shishe (Σίσε) πού σημαίνει ύαλος καί αποτελεί τόν κοινόν όρον διά τό σύστημα εισπνοής καπνού πού επικρατεί εις τάς Αραβικάς χώρας.

Μεταφέρομεν τούς συγκλονιστικούς λόγους τής κ. Κατερίνας Μάτσα «Ναι τό Σίσα είναι τό αντίστοιχο «πάκο» τής Αργεντινής όταν ξεκίνησε εκεί η οικονομική κρίσις, ναρκωτικό πού εξόντωσε μία ολόκληρη γενεά ανθρώπων καί τό Σίσα είναι φθηνό... καί βγήκε στήν αγορά γιά νά οφεληθούν καί οι έμποροι καί οι πολιτικοί. Γιά τήν νεολαία πού δέν έχει κανένα παρόν καί μέλλον καί έχει μεγάλη οργή γιά τήν κατάσταση καί πρέπει νά μήν εκφρασθεί πολιτικά καί συλλογικά... Είμαστε σέ μία εποχή πού οι ζωές χιλιάδων παιδιών κινδυνεύουν».

Αναφέροντες όλα τά ανωτέρω μετά πολλής φρίκης ενώνομεν τήν ποιμαντικήν ημών αγωνίαν μέ τήν ισχυράν φωνήν τών επιστημόνων καί καλούμεν εις ευαισθητοποίησιν πάντας επαναλαμβάνοντες τήν φοβεράν ρήσιν τού Ντοστογιέφκυ ότι: «χωρίς Θεόν όλα επιτρέπονται» καί ότι η κατακρήμνισις τών αξιών τού ανθρωπίνου προσώπου καί η απεμπόλισις καί καταδολίευσις τής θεοσδότου ελευθερίας του καί η αυτοκαταστροφική μανία μέ τήν δημιουργία ψευδεπιγράφων καί φαντασιακών καταστάσεων ηδονισμού είναι τό απότοκον καί τό αποτέλεσμα τής αθεϊστικής καί μηδενιστικής προπαγάνδας. Όθεν στεντορεία φωνή παρακαλούμεν νά οδηγηθή υπευθύνως η νέα γενεά εις τόν Σωτήρα καί Λυτρωτήν Κύριον Ιησούν Χριστόν πού αποτελεί τήν μόνην υπαρκτήν εγγύησιν ελευθερίας καί αξιοπρεπείας τού ανθρωπίνου προσώπου καί επιγνώσεως τού πολυσημάντου καί μοναδικού χαρακτήρος του εντός τού σύμπαντος κόσμου.

Μετ᾿ ευχών
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ"

Επιμέλεια: Στέλλα Μεϊμάρη

ΠΗΓΗ: http://www.agioritikovima.gr/eipan/12935-peirai%EF%BF%BD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου